Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sterdyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Gmina (0)
        Charakterystyka gminy (1)
        Jednostki pomocnicze (sołectwa) (1)
        Jednostki organizacyjne gminy (1)
        Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Urząd Gminy (0)
        Struktura organizacyjna (2)
        Kierownictwo urzędu i pracownicy (0)
        Prowadzone rejestry i archiwa (0)
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)

Organy gminy
    Wójt (0)
        Informacje osobowe (0)
        Zadania i kompetencje (0)
        Przyjęcia interesantów (0)
        Pytania do Wójta (0)
    Rada Gminy (0)
        Skład Rady Gminy (2)
        Komisje Rady i ich skład (4)
        Protokoły z sesji (0)
        Protokoły z posiedzeń komisji (0)

Prawo lokalne
    Statut gminy (0)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        2015 (0)
            III sesja 23.02.2015 r. (5)
            IV sesja 27 .03.2015 r. (6)
            V sesja 21.04.2015 r. (2)
            VI sesja 9.06.2015 (5)
            VII sesja 15.07.2015 r. (3)
            VIII sesja 23.09.2015 r. (3)
            IX sesja 27.10.2015 r. (8)
            X sesja 25.11.2015 r. (5)
            XI sesja 29.12.2015 r. (13)
        2014 (0)
            I sesja 1.12.2014 r. (5)
            II sesja 29.12.2014 (14)
            XXXIII sejsa 28.10.2014 (8)
            XXXII sesja 25.09.2014 (5)
            XXXI sesja 1.08.2014 (6)
            XXX sesja 24.06.2014 r. (13)
            XXIX sesja 12.05.2014 (7)
            XXVIII sesja 31.03.2014 (5)
            XXVII sesji 28.01.2014 r. (6)
        2013 (0)
            XX sesja 08.02.2013 (5)
            XXI sesja 22.03.2013 (7)
            XXII sesja 27.06.2013 (13)
            XXIII sesja 26.07.2013 (3)
            XXIV sesja 30.09.2013 (1)
            XXVI sesja 27.12.2013 (12)
            XXV sesja 8.11.2013 (10)
        2016 (0)
            XII sesja 8.03.2016 r. (2)
            XIII sesja 22.03.2016 r. (5)
            XIV sesja 17 maja 2016 r. (5)
            XV sesja 15 czerwca 2016 r. (7)
            XVI sesja 28 lipca 2016 r. (3)
            XVII sesja 9 września 2016 r. (1)
            XVIII sesja 27 września 2016 r. (3)
            XIX sesja 9 listopada 2016 r. (2)
            XX sesja 29 listopada 2016 r. (5)
            XXI sesja 14 grudnia 2016 r. (2)
            XXII sesja 27 grudnia 2016 r. (11)
        2012 (0)
            XIX sesja 27.12.2012 (11)
        2017 (0)
            XXIII sesja 14 lutego 2017 r. (4)
            XXIV sesja 9 marca 2017 r. (2)
            XXV sesja 30 marca 2017 r. (5)
            XXVI sesja 19 czerwca 2017 r. (11)
            XXVII sesja 24 lipca 2017 r. (2)
            XXVIII sesja 5 września 2017 r. (4)
            XXX sesja 28 grudnia 2017 r. (12)
        2018 (0)
            XXXI sesja 19 lutego 2018 r. (4)
            XXXII sesja 27 marca 2018 r. (7)
            XXXIII sesja 20 kwietnia 2018 r. (2)
            XXXIV sesja 21 maja 2018 r. (2)
            XXXV sesja 18 czerwca 2018 r. (7)
            XXXVI sesja 16 lipca 2018 r. (4)
            XXXVII sesja 7 września 2018 r. (1)
            XXXVIII sesja 3 października 2018 r. (4)
            XXXIX sesja 14 listopada 2018 r. (3)
            I sesja 22 listopada 2018 r. (6)
            II sesja 28 listopada 2018 r. (3)
            III sesja 28 grudnia 2018 r. (16)
        2019 (0)
            IV sesja 12 lutego 2019 r. (4)
            V sesja 13 marca 2019 r. (3)
            VI sesja 26 czerwca 2019 r. (11)
            VII sesja 25 lipca 2019 (2)
            VIII sesja 10 września 2019 (6)
            IX sesja 9 października 2019 r (2)
            X sesja 29 listopada 2019 r. (10)
            XI sesja 30 grudnia 2019 r. (11)
        2020 (0)
            XII sesja 29 stycznia 2020 (6)
            XIII sesja 31 marca 2020 (4)
            XIV sesja 30 kwietnia 2020 (3)
            XV sesjsa 19 maja 2020 (2)
            XVI sesja 10 czerwca 2020 (7)
            XVII sesja 14 lipca 2020 (6)
            XVIII sesja 2 września 2020 (3)
            XIX 30 paździenirka 2020 r. (4)
            XX 30 listopada 2020 r. (8)
            XXI 22 grudnia 2020 r. (6)
        2021 (0)
            XXII 31 marca 2021 r. (13)
            XXIII 29 kwietnia 2021 (4)
            XXIV 28 czerwca 2021 (7)
            XXV 20 lipca 2021 (0)
            XXVI 29 września 2021 (6)
            XXVII 29 listopada 2021 (8)
            XXVIII 22 grudnia 2021 (9)
            XXIX 29 grudnia 2021 (1)
        2022 (0)
            XXX 25 stycznia 2022 (1)
            XXXI 23 marca 2022 (5)
            XXXII 21 kwietnia 2022 (3)
            XXXIII 12 maja 2022 (3)
            XXXIV 27 czerwca 2022 (7)
            XXXV 28 lipca 2022 (3)
            xxxvi 29 września 2022 (6)
            XXXVII 24 października 2022 (2)
            XXXVIII 25 listopada 2022 (6)
            XXXIX 22 grudnia 2022 (7)
        2023 (5)
            XL 11 stycznia 2023 r. (1)
            XLI 15 lutego 2023 (0)
            XLII 10 marca 2023 (4)
            XLIV 28 czerwca 2023 (8)
            XLV 11 sierpnia 2023 (7)
            XLVI 22 września 2023 (0)
            XLVII 27 października 2023 r. (5)
            XLVIII 27 listopada 2023 (5)
            XLIX 22 grudnia 2023 (9)
    Zarządzenia Wójta (2)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
        Zmiana do Planu (1)
    Strategia rozwoju gminy (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Regulamin organizacyjny Gminy Sterdyń (1)

Wybory
    Podział Gminy na obwody i okręgi głosowania (3)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (13)
    Referendum 2015 (3)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (4)
    Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019 (6)
    Wybory samorządowe 2018 (20)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. (6)
    Wybory ławników na kadencję 2024-2027 (7)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (7)
    Wybory Prezydenta RP 2020 maj (5)
    Wybory Prezydenta RP 2020 czerwiec, lipiec (15)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sterdyń zarządzone na dzień 8 sierpnia 2021 r. (5)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (15)
    Wybory Samorządowe 2024 (13)

Budżet i finanse Gminy
    Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu (1)
    Uchwała budżetowa wraz z załącznikami (28)
        Zmiany w budżecie (0)
            2017 r. (6)
    Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (19)
        Zmiany w WPF w ciągu roku: (0)
            2019 (0)
        2018 (8)
            2015 r. (10)
            2016 r. (8)
            2017 r. (8)
            2018 (1)
    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (2)
    Sprawozdanie z wykonania budżetu (5)
        Sprawozdania budżetowe (4)
            Sprawozdanie za I kwartał 2021 (2)
        Sprawozdania opisowe z załącznikami (7)
        Sprawozdania jednostek (2)
        Sprawozdania finansowe (1)
            Bilanse zbiorcze (3)
    Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu (36)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
    Wykaz umorzeń podatkowych (9)
    Majątek gminy (0)
    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli (0)
    Umowy cywilno-prawne (0)
        2015 r. (0)
        2014 r. (0)
    Wykaz umorzeń (1)

Przetargi publiczne
    2015 (2)
    2017 (4)
    2018 (0)
        do 30.000 euro (7)
        pow. 30.000 euro (28)
        Plan zamówień (2)
    2019 (0)
        do 30 tys. euro (16)
        pow. 30 tys. euro (16)
        Plan zamówień (1)
    2020 (0)
        Plan zamówień (1)
        do 30 tys. euro (14)
        pow. 30 tys. euro (13)
    2021 (0)
        Plan zamówień na 2021 rok (1)
        do 130 tys. zł. (11)
        pow. 130 tys._Platforma eZamawiający (3)
        Regulamin udzielania zamówień do kwoty 130000 zł (1)
    2022 (0)
        Plan zamówień (1)
        do 130 tys. zł (27)
        pow. 130 tys._Platforma eZamawiający (4)
        Regulamin udzielania zamówień do kwoty 130000 zł (1)
    2023 (0)
        Zamówienia publiczne (0)
            do 130 tys. zł (12)
            od 130 tys. zł (1)
            Plan zamówień (1)
    2024 (0)
        do 130 tys. zł (0)
        od 130 tys. zł (0)
        Plan zamówień (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Wykaz organizacji pozarządowych z terenu gminy (0)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (4)
    Sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni (0)
    Konkursy ofert na realizację zadań publicznych (10)

Udostępnianie informacji publicznej
    Udostępnianie informacji publicznej, która nie została zamieszczona w BIP (0)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (4)
    Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania (0)
    Petycje (12)
    Raporty o stanie gminy Sterdyń (10)

Oświadczenia majątkowe
    Kierownictwa urzędu (0)
        2014 r. (0)
        2013 r. (0)
        2012 r. (0)
        2011 r. (0)
        Formularz oświadczenia wraz z instrukcją wypełnienia (2)
        2015 r. (4)
        2016 (3)
        2018 (4)
        2019 (9)
        2020 (4)
        2021 (3)
        2022 (3)
        2023 (3)
    Pracowników wydających decyzje administracyjne z up. Wójta (0)
        2014 r. (0)
        2013 r. (0)
        2012 r. (0)
        2011 r. (0)
        2015 r. (1)
        2016 (1)
    Kierowników jednostek organizacyjnych (0)
        2014 r. (0)
        2013 r. (0)
        2012 r. (0)
        2011 r. (0)
        2015 r. (4)
        2016 r. (4)
        2018 r. (4)
        2019 r. (6)
        2020 (4)
        2021 (5)
        2022 r. (5)
        2023 (6)
    Radnych (0)
        2014-2018 (0)
            Oświadczenia złożone po objęciu mandatu (15)
            2015 r. (15)
            2016 r. (15)
            2017 r. (15)
            2018 r. (16)
            Oświadczenia złożone na zakończenie kadencji (14)
        2010-2014 (0)
            Oświadczenia złożone na zakończenie kadencji (15)
            2014 r. (0)
            2013 r. (0)
            2012 r. (0)
            2011 r. (0)
            Oświadczenia złożone po objęciu mandatu (0)
        Formularz oświadczenia wraz z instrukcją wypełnienia (0)
        2018-2023 (0)
            Oświadczenia złożone po objęciu mandatu (1)
            2019 (15)
            2020 (15)
            2021 (15)
            2022 (14)
            2023 (14)
    Druki oświadczeń majątkowych (1)

Urzędowa tablica ogłoszeń
    Referat Inwestycji (10)
    Referat Finansowy (7)
    Referat Organizacyjno-Społeczny (35)
        Stanowiska Rad Gmin i Miast w sprawie podziału województwa (0)
    Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (161)
    Gospodarka odpadami (47)
        Uchwały - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń (1)
    GOPS (3)
    GOKiS_Standardy Ochrony Małolatnich (1)

Informacje
    Redakcja BIP (0)
    Dziennik Ustaw (0)
    Monitor Polski (0)
    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (0)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (0)
        Infolinia PSR 2020 (2)
    Dostępnosć podmiotu publicznego (2)
    Zgromadzenia (0)
    Zakup węgla dla gospodarstw domowych (4)

RODO
    Informacja (10)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".